Kod Negeri Di Malaysia

01 – Johor
02 – Kedah
03 – Kelantan
04 – Melaka
05 – Negeri Sembilan
06 – Pahang
07 – Pulau Pinang
08 – Perak
09 – Perlis
10 – Selangor
11 – Terengganu
12 – Sabah
13 – Sarawak
14 – Kuala Lumpur
15 – Labuan
16 – Putrajaya